„ Hajlékot Istennek, hajlékot embernek kőből, fából házat...”

1908-ban Kós megkapta első megrendeléseit, az Óbudai református parókia és imaház és a zebegényi római katolikus templom megtervezését. 1909-ben szülei visszaköltöznek Kolozsvárra, új házukat fiuk tervezte. Ez év nyarán megbízást kap a Fővárosi Tanácstól az állatkerti pavilonok megtervezésére. Ezért Zrumeczky Dezsővel Németországba utaznak egy tanulmányútra. Eközben belekezd a marosvásárhelyi gázgyári munkás lakóházak megtervezésébe. 1910-ben vásárolt egy telket Sztánán, ahol még ez évben felépítette a Varjúvárat. Még ebben az évben Györgyi Dénessel megtervezte a Városmajor utcai iskolát és óvodát. Egy évvel később felkérést kap a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum megtervezésére. 1912-ben a „Kispesti munkásház és tisztviselőtelep” tervpályázaton az ő tervét fogadták el, eközben belekezdett a kolozsvári Monostor úti református templom, ismertebb nevén a „Kakasos templom” tervezésébe. 1914-ben behívják katonának, de felmentik a szolgálat alól és megbízzák a sepsiszentgyörgyi Vármegyei Kórház építési vezetőjének, de az építkezés 1916-ban félbeszakad. 1915-ben Szebenbe vezénylik, de a tervezésre is volt ideje. Ekkor tervezte meg az Állami elemi népiskolák tanítólakással. 1916-ban felkérik a IV. Károly koronázási ünnepségének előkészítésével, Györgyi Dénessel a vártól a templomig vezető út menti házakat díszítette, és a koronázási dombot tervezték. Ezért 1916-ban ismét felmentik a szolgálat alól. 1917 és 1918-ban Konstantinápolyban írja tanulmányát a bizánci és a török építészetről. 1918 őszén hazatér és végleg Erdélyben marad.
Kakasos templom Székely nemzeti múzeum