Református Templom

Helyszín: Körtvélyfája
Építés időpontja: 1949-51

Kós Károly két tervváltozatot mutatott be a templom felújítására és bővítésére. A két terv közötti különbség a torony elhelyezésében figyelhető meg. Az első verzión a torony a templom bejáratának része, a második verzión közvetlenül csatlakozik a főhomlokzathoz. A torony végül a homlokzat közepére került. Kós meg akarta őrizni a templom középkori jellegét, de ezt az átépítés léptéke és kiterjedése nagymértékben akadályozta. Kós elfogadta, hogy a széki templomhoz hasonlóan egy fél kereszthajó szárnyat adjanak az épülethez, több ülőhely céljából és így az új szárny válik dominánssá. A templom belseje azért is figyelemre méltó, mert itt találjuk meg az építész 1914 utáni interieur terveinek legteljesebb példáját. Minden ajtóról és ablakról, fémmunkáról, az ülésekről, a szószékről és a kazettás mennyezetről részletes rajzok maradtak fenn.
Későbbi átalakítások: Az eredeti fa oszlopcsarnokot újjal cserélték ki Kós stílusában.

Körtvélyfája református templom Körtvélyfája református templom
Körtvélyfája református templom