Magyarvalkói templom

Helyszín: Kalotaszeg

Ez a templom Kalotaszeg egyik legrégibb és talán legszebb temploma a XIII. századi, román és gótikus stílusok jegyeit hordozza magában. A festői helyen, a falu fölötti dombra épített kis templom. A Ferences rendi szerzetesek alapították a templomot 1261-ben majd 1452-ben a Valkai család bővíttette ki oly módon, hogy egy gótikus stílusú, sokszögű szentélyt építtettek hozzá. A gótikus stílusban készített szép sekrestyebejáró is ekkor épült hozzá. A szentélyhez1550-ben építették a zömök, masszív tornyot, melynek fazsindelyes fióktornyos sisakja 1774-ben készült el, megadva jellegzetes „kalotaszegi” alakját a templomnak. A reformációig katolikus volt a templom, de 1582-ben a református hitre tért át a gyülekezet. Az újjáépített és kibővített templomban jól láthatók a reformáció előtti szentély nyomai és a gótikus boltozat. Érdemes megemlíteni a gótikus stílusban készített sekrestyebejárót és a befalazott kövei közül a Valkai család címerét. A szentély félköríves diadalívének északi oldalához támaszkodik az 1722-ből való faragott, magyar nyelvű feliratú, festett szószék. A kék színben pompázó szentélybelső mennyezetének kazettáit, valamint a szószéket és a keleti karzatot élénk színezésű illusztrációk díszítik. Különös díszei még a templomnak az orgona, a festett ajtók és a szószék, valamint a padokat, karzatot díszítő varrottas terítők, melyek a frissen konfirmáltaknak állítanak emléket. A templom bejáratától jobbra, a falba építve található római kori kő egy családot ábrázolhat. Védelmi célból Rákóczi György fejedelem a templomot kettős fallal vetette körül.  A templom1974-1975-ös általános felújításakor találták meg azt a csontkamrát, mely a Rákóczi György fejedelemsége idején bekövetkezett második tatárdúlás alkalmával a templomba menekült és itt pusztult több száz ember maradványait őrizte. Egy kis kerített kertben három faragott fejfa állít emléket az elhunytaknak.

magyarvalkói református templom magyarvalkói református templom
magyarvalkói református templom