A magyarbikali református templom

Helyszín: Magyarbikal
Restaurálás időpontja: 1923

Bánffyhunyadtól 3 kilométernyire található, északkeleti irányban, a magyarbikali református templom. Az 1400 december 6-i pápai bulla fennmaradt adata szerint Tamásfalvi Gergely, a falu patrónusa, kér templomépítési engedélyt .A kérést azzal indokolja, hogy „ mivel a bánffyhunyadi Szent  Erzsébet-templomba járnak, a rossz utak és árvizek miatt nehezen közelíthetik meg a templomot s vihetik oda kisdedeiket kereszteltetni.“ Az engedély átvétele után 1401-ben hozzáfognak a templom építéséhez, amelyet valószínűleg már egy évvel később, Szt. Lénárd tiszteletére fel is szentelnek. A templom az 1669-es török fosztogatások és rombolások során meggyengült csúcsíves mennyezete az 1693-as kalotaszegi földrengés során beomlott. A falu akkori birtokosa báró Korda Zsuzsanna ekkor saját költségén festett famennyezettel fedette be a templomot. Ezt a mennyezetet Gyalui Asztalos János festette meg igen szép mintás kazettákkal. A Vitéz család férfiágának kihalása után a falut a leányág örökölte, s Vitéz György leánya Klára a Homoródszentmártoni Bíró Zsigmond felesége lett. Ez az ember pártolta a vallást és a református egyházat, s elhatározta a templom bővítését. Ő maga akarta az egész bővítés költségeit állni, de korai halála miatt a hívek 1792- re egyedül fejezték be a templom bővítését. Ebben az időben a templom keleti- délkeleti falát mintegy 3 méterrel kitolták. Ekkor került a templomba az orgona is, amely egyike Erdély legrégebbi még működő orgonáinak. A szószékkoronát, illetve az új kazettákat. Kívülről a templom egészen másképpen nézett ki, mert eredetileg fatornyos haranglábja volt. Ezt a haranglábat állítólagos veszélyességére hivatkozva Kós Károly 1923-ban lebontatta, s ekkor épült fel a ma is látható torony Kós Károly tervei alapján.

magyarbikali református templom magyarbikali református templom